1.Over ons
Gelre ziekenhuizen vervult een belangrijke rol in het leven van de inwoners van ons werkgebied. Niet alleen als dé plek waar je de beste ziekenhuiszorg kunt krijgen, maar ook als aantrekkelijke werkgever in de regio. En we koesteren dat imago. Daarom zijn onze kernwaarden leidend bij alle keuzes die we maken. Wij staan voor vernieuwend, deskundig, veilig en hoffelijk. Graag laten we u zien wat dat precies betekent voor onze dienstverlening. LEES VERDER

1.1.De visie van Gelre ziekenhuizen

1.1.1.

Onze visie op de zorg die we leveren

We zijn én blijven een groot topklinisch ziekenhuis met locaties in Zutphen en Apeldoorn. Naast onze ziekenhuizen, beschikken we ook nog over drie buitenpoliklinieken in Lochem, Epe en Dieren en een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn.
1.1-Gelre-ApeldoornGelre Apeldoorn

We zorgen dat kwalitatieve basiszorg voor iedereen dichtbij blijft
Op beide ziekenhuislocaties bieden wij basiszorg aan met een breed palet aan onderzoek, diagnosestelling en (na-)behandeling. Waarbij de visie ‘Dichtbij wat kan, centraal wat moet’ ervoor zorgt dat we kritisch blijven wat we op welke locatie aanbieden. Zo zorgen we ervoor dat iedereen dicht bij huis terecht kan voor kwalitatieve zorg.
1.1-Gelre-ZutphenGelre Zutphen

Naast basiszorg bieden wij hooggespecialiseerde zorg
Het gaat hierbij om het diagnosticeren en behandelen van complexe aandoeningen waarvoor relatief dure en gespecialiseerde voorzieningen nodig zijn. Denk hierbij aan behandeling van bepaalde vormen van kanker. We werken met mulitidisciplinaire teams waarin veel expertise is en waar wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. Zo leveren wij voor patiënten de beste zorg.

Onze strategie kent twee duidelijke medische inhoudelijke hoofdrichtingen: Oncologie en Chronische zorg
Het leveren van hoogwaardige oncologische zorg is één van onze belangrijkste aandachtsgebieden. Daarom hebben wij een oncologisch centrum op twee plaatsen met specialisaties naar aandoeningen en tumorsoort. Ook focussen wij ons op chronische zorg. Vooral in onze regio neemt de vergrijzing toe. En daarmee ook de co-morbiditeit en complexiteit van de zorgvraag. Door onze kennis, maar ook door onze verankering in de regio en nauwe samenwerking met huisartsen en andere (zorg)organisaties kunnen wij in samenwerking met elkaar de beste zorgoplossingen bieden. Met als winst voor onze klant: zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met zoveel mogelijk behoud van functionaliteit, vitaliteit en welzijn.

We hebben naast beide hoofdrichtingen een aantal speerpunten geformuleerd
Naast oncologische en chronische zorg, zijn acute zorg, zorg voor moeder en verbijzonderde electieve zorg zoals orthopedie en oogheelkunde belangrijke speerpunten. Daarnaast hebben wij drie centers of excellence:

Mensen uit het hele land komen hier speciaal naar toe, vanwege de unieke zorg die wij aanbieden.

1.1.2.

Onze visie op de patiënt

Steeds meer maatwerk voor de patiënt
Patiënten mogen van ons verwachten dat de zorg optimaal rondom hun zorgvraag is georganiseerd. Wij willen dat mensen bij ons de beste zorg krijgen in een veilige omgeving en dat ze echt gezien worden. Daarom luisteren wij goed naar de patiënt, zijn zorgvraag en persoonlijke situatie. Want elk mens is uniek. De zorg stemmen wij daar zo goed mogelijk op af, in samenspraak met zijn naasten, maar vaak ook met andere zorgverleners. De patiënt kan bij ons rekenen op openheid, transparantie, heldere communicatie en een respectvolle houding jegens hem en zijn familie.

1.2-visie-patient
Verbetering van de beleving tijdens het verblijf
Ook de beleving van de patiënt over zijn verblijf in het ziekenhuis tijdens opname of polibezoek is rechtstreeks van invloed op zijn welzijn. Daarom leveren we niet alleen maatwerk in zorgoplossingen, maar bieden we ook steeds meer maatwerk op facilitair gebied. We zorgen ervoor dat patiënten meer kunnen kiezen. Denk hierbij aan een grotere keuze in maaltijden en extra dienstverlening zoals roomservice.

1.1.3.

Onze visie op samenwerken met andere zorgaanbieders

Multiethnic People Forming a Circle Holding HandsHet doel dat we met zijn allen willen bereiken, is helder: de kwaliteit van de zorg verhogen en de zorg dicht bij de patiënt leveren, terwijl we de kosten beheersbaar houden. Gelre ziekenhuizen heeft een duidelijk visie op hoe we dit bereiken.

  • Intensieve samenwerking tussen 1e en 2e lijn
    De zorg gaat verschuiven van de 3e naar de 2e lijn, en van de 2e naar de 1e lijn. Grenzen gaan vervagen. Daarom zal Gelre ziekenhuizen in de komende jaren niet alle ziekenhuiszorg meer in het ziekenhuis bieden, maar ook op andere plaatsen. We werken toe naar een continuüm van diagnostische zorg. In nauwe samenspraak met huisartsen gaan we de 1e lijns diagnostiek verder ontwikkelen.
  • Bouwen aan regionale zorgnetwerken
    Onze twee ziekenhuizen zijn verweven met én verankerd in de regio. Wij kennen de huisartsen, thuiszorginstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen en andere regionale zorgverleners. Daar werken wij nauw mee samen om zo gezamenlijk de best mogelijk zorg te leveren.

1.1.4.

Onze visie op opleiden en wetenschap

We willen steeds leren en verbeteren. Opleiden en wetenschap zijn dan ook onlosmakelijk aan Gelre verbonden. Onze medewerkers zijn en blijven op de hoogte van de laatste, wetenschappelijk onderbouwde ontwikkelingen en handelen daarnaar. We leiden niet alleen medisch specialisten op, maar ook verpleegkundigen. Bovendien verzorgen we paramedische opleidingen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Vaak doen wij dit in samenwerking met de universitaire medische centra.

1.1.5.

Onze visie op kwaliteit

Wij zijn trots dat onze kwaliteit erkend wordt door onze patiënten en diverse organisaties. Zo geven patiënten ons gemiddeld een 8,3 als rapportcijfer en hebben wij meer dan 20 kwaliteitskeurmerken. In het bijzonder zijn wij trots op de NIAZ-erkenning. Gelre behoort tot één van de weinige ziekenhuizen die het stempel ‘Best Practice Ziekenhuis’ heeft ontvangen. Dit geeft aan dat wij uitmuntend invulling geven aan de uitvoering en borging van kwaliteit, veiligheid en risicobeheersing. En dat komt onze patiënten ten goede. Benieuwd hoe we de kwaliteit borgen en meten? Lees hoofdstuk 4.

1.5-arts-geeft-patient-hand

1.1.6.

Onze visie op onze medewerkers

Als je bij Gelre ziekenhuizen werkt, dan weet je dat het belangrijkste doel is dat je voor de patiënt en zijn familie klaarstaat. Als ziekenhuis willen wij ook voor onze bijna 3.600 medewerkers en vrijwilligers het beste. Een fijne werkplek met voldoende kansen voor ontwikkeling. We houden de veranderingen en trends de komende jaren daarom goed in de gaten, zodat we daar als werkgever tijdig op in kunnen spelen. Zo kunnen we een aantrekkelijke werkomgeving blijven bieden.

1.6-verplkOntwikkeldZutphenBijscholing verpleegkundigen

1.2.Terugblik 2014

In dit digitale document leest u waar Gelre ziekenhuizen zich op richt en wat wij in 2014 hebben gerealiseerd. In hoofdstuk 2 leest u de belangrijkste activiteiten en resultaten van de bedrijfsonderdelen. In paragraaf 2.2. en 2.3. staan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht stil bij een aantal belangrijke agendapunten van 2014. In hoofdstuk 3 gaan wij nader in op de strategische medische inhoudelijke keuzes die wij hebben gemaakt. In hoofdstuk 4 leest u meer over de kwaliteit van zorg en in hoofdstuk 5 vindt u onze financiële gegevens. Als laatste blikken wij in hoofdstuk 6 terug op een aantal evenementen en activiteiten in 2014.

1.3.Factsheet

31-12-2013

31-12-2014

Bedden volgens erkenning 

925

925

Polikliniekbezoeken (excl. PAAZ)

497.861

483.474

Dagopnamen ( excl.PAAZ )

39.453

32.059

Opnamen ( excl. PAAZ )

28.614

27.731

Verpleegdagen (excl. PAAZ)

150.414

142.734

Gemiddelde verpleegduur

5,3

5,1

Specialistenplaatsen

128

128

Medisch specialisten

190

190

Medewerkers in fte’s

2.576

2.625

Medewerkers fulltime en parttime

3.509

3.586

Medische vervolgopleidingen

19

 19

Verpleegkundige opleidingen (diverse varianten)

3

3

Specialistische (verpleegkundige) vervolgopleidingen

9

 12

Paramedische opleidingen

12

 18

Opleidingen in nieuwe beroepen 

2

terug naar bovennaar volgend hoofdstuk