6.En verder
Bij een ziekenhuis denk je in eerste instantie aan het leveren van uitstekende zorg. En terecht. Maar we deden veel meer in 2014. Artsen introduceerden nieuwe behandelmethoden. Er waren technische innovaties. We vierden jubilea. Kortom, er waren veel mooie initiatieven in onze ziekenhuizen. We geven u graag een impressie van onze activiteiten in 2014.
LEES VERDER

6.1.Nieuwsberichten

 

6.1.1.

Apeldoornse artsen voeren kruisbandoperatie op nieuwe manier uit

De Apeldoornse orthopeden zijn de eersten in Nederland die kruisbanden op een nieuwe manier opereren. De nieuwe methode is ontwikkeld in Frankrijk. Nadat in januari 2014 de 50e patiënt geholpen was, is deze methode als nieuwe standaard ingevoerd. Het is niet alleen cosmetisch veel mooier voor de patiënt, het is anatomisch beter en de constructie is sterker. Bovendien is de verwachting dat revalidatie straks veel sneller gaat. Op onderstaande animatie kun je zien hoe de nieuwe operatie in zijn werk gaat.


6.1.2.

Kwaliteitskeurmerken vanaf maart zichtbaar op de “Wall of Fame

Gelre ziekenhuizen zet zich continu in om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. Met keurmerken en certificaten kun je aantonen als ziekenhuis dat je voldoet aan vastgestelde eisen rondom kwaliteit en veiligheid van zorg. Wij zijn dan ook trots op de keurmerken en certificaten die we hebben behaald. Zo trots dat we ze graag willen laten zien in het ziekenhuis. Daarom zijn in maart 2014 zowel in Gelre Apeldoorn als in Gelre Zutphen een “Wall of Fame” in gebruik genomen, waar al onze keurmerken hangen.

6.1.3.

Vrijwilligerswerk voor het St. Francis Hospital in Oeganda

Gelre Zutphen werkt sinds 2012 samen met twee ziekenhuizen in Oeganda: het Karoli Lwanga Hospital in Nyakibale en het Sint Francis Hospital in Mutolere. Beide ziekenhuizen verzorgen de basisgezondheidszorg in een groot gebied. In maart en april 2014 zijn Maria Dekker en Thecla Dommerhold, beide verpleegkundigen op de afdeling chirurgie van Gelre Zutphen, naar het Sint Francis Hospital in Mutolere geweest. Hun doel was om door middel van scholing en instructie de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis naar een hoger niveau te brengen. Ze richtten zich vooral op hygiëne en pijnbestrijding. Daarnaast konden ze het ziekenhuis dankzij een sponsoractie van heel veel nieuwe materialen voorzien, zoals matrassen, nachtkastjes, verbandkarren,…. Benieuwd naar de belevenissen van Thecla en Maria? Lees hier hun reisverslagen.

6.1.4.

Kwaliteitsvenster geeft betrouwbare informatie voor patiënt

Minister Schippers van Volksgezondheid lanceerde op 13 mei 2014 het Kwaliteitsvenster van ziekenhuizen. Dit Kwaliteitsvenster maakt voor het eerst op een patiëntvriendelijke manier de kwaliteit van 10 ziekenhuisbrede thema’s zichtbaar. NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy: ‘In dit venster, dat op alle websites van de ziekenhuizen hetzelfde is, kunnen patiënten in één oogopslag de algemene kwaliteit bekijken van een ziekenhuis. Het is natuurlijk geweldig dat patiëntinformatie nu laagdrempelig beschikbaar is. Op het internet vind je een oerwoud van gegevens, soms nuttig maar vaak onbegrijpelijk of onbetrouwbaar. Dit Kwaliteitsvenster garandeert de patiënt onderbouwde en begrijpelijke informatie.’ Het is voor het eerst dat patiënten in heel Nederland op dezelfde manier informatie over bijvoorbeeld risicovolle operaties, infecties, sterftecijfers en patiëntervaringen kunnen opvragen. Naar het kwaliteitsvenster.

6.1.5.

Orthopedisch centrum gebruikt 3D simulator bij schouderoperaties

In het Gelre Orthopedisch Centrum in Apeldoorn is in juni 2014 de vijfde schouderprothese met 3d simulatie geplaatst. Orthopeed Eric Raven is enthousiast over het gebruik van 3d simulaties: ‘We zien nu vooraf wat we moeten doen om de prothese goed geplaatst te krijgen. Zo besparen we meer bot, bepalen we de optimale lengte van schroeven en krijgen we uiteindelijk meer stabiliteit als eindresultaat. Ons doel is onze patiënten weer onbezorgde en pijnloze bewegingsvrijheid terug te geven. We zoeken dan ook steeds naar methoden om de resultaten voor de patiënt te verbeteren. Door nieuwe innovatieve technieken te gebruiken, bieden we onze patiënten het meest optimale resultaat.’

6.1.6.

Gelre Apeldoorn is genomineerd voor de IGZ ZorgVeiligPrijs 2014

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg genomineerd voor de IGZ ZorgVeiligPrijs 2014, samen met het Antonius Ziekenhuis in Sneek, het Zaans Medisch Centrum in Zaandam, het VUmc in Amsterdam en het Havenziekenhuis in Rotterdam.

Operatiekamer Cockpit
Deze ziekenhuizen ontwikkelden in nauwe samenwerking met het bedrijf NewCompliance de ‘Operatiekamer Cockpit’. Dit innovatieve systeem toont in één overzicht real-time alle veiligheidsparameters per patiënt, waardoor de kans op wondinfecties tijdens een operatie en het patiëntenleed dat daarmee gepaard gaat in belangrijke mate afneemt.

Beste initiatief
Van de 39 ingezonden initiatieven werden er 3 genomineerd. De prijs die jaarlijks door de IGZ wordt uitgereikt voor het beste initiatief op het gebied van patiëntveiligheid in de zorg is dit jaar toegekend aan GGZ Oost Brabant voor het initiatief ‘Gangmakers en veiligheidsoverleggen’.

6.1.7.

10-jarig bestaan Dialysecentrum Apeldoorn

Het is nu alweer 10 jaar mogelijk om in Apeldoorn te dialyseren. Een uitkomst voor dialysepatiënten die voorheen meerdere malen per week naar dialysecentra in omliggende steden moesten reizen. Het centrum in Apeldoorn heeft zich in de afgelopen 10 jaar sterk doorontwikkeld. Internist Nefroloog Jos Barendregt, één van de oprichters van het centrum: ‘Niet alleen het aantal beschikbare plaatsen is gegroeid, maar ook het aanbod van vormen van dialyse steeg. Nu is er ook thuisdialyse en nachtdialyse mogelijk. Dat we goed bezig zijn, blijkt wel uit de behaalde HKZ certificering.’

6.1.8.

Gelre ziekenhuizen ontwikkelt digitaal planbord

Ziekenhuizen gebruiken vaak whiteboards om het overzicht over hun patiënten te houden. Gelre ziekenhuizen gebruikt hiervoor sinds september 2014 een digitaal planbord op de verpleegafdelingen. Het scherm is ontwikkeld samen met Techxx, Hollander techniek en Siemens. ‘Het digitale planbord verhoogt de efficiency en kwaliteit van de zorg. Ook verbetert het de veiligheid van onze patiënten verder. Door dit digitale overzicht kunnen we namelijk direct iets doen aan bijvoorbeeld pijn, voeding, doorliggen, verwardheid en valrisico. Zo werken we voortdurend in het belang van de patiënt’, vertelt directeur Bert Kleinlugtenbeld van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Benieuwd hoe het digitaal planbord werkt?

6.1.9.

Heraccreditatie van het NIAZ én het predicaat ‘Best Practice’!

In oktober 2014 kregen wij het verheugende bericht van het NIAZ dat wij de heraccreditatie met vlag en wimpel hebben doorstaan. Wij voldoen maar liefst aan 163 van de 165 – dus bijna 99% (!) – van de kwaliteitsnormen die door het NIAZ zijn gemeten. Dankzij deze prestatie hebben wij naast de heraccreditatie ook het predicaat ‘Best Practice Ziekenhuis’ toegekend gekregen. Van de 75 ziekenhuizen die inmiddels door het NIAZ zijn geaccrediteerd horen wij hiermee tot de selecte groep van 7 Nederlandse ziekenhuizen aan wie dit predicaat is toegekend. Dit is de kroon op ons werk van de afgelopen jaren. Het is fantastisch om te constateren dat onze inspanningen door een gerenommeerd instituut als het NIAZ worden erkend en beloond.

6.1.10.

SUMMA beste arts-onderzoekers opleiding

Elsevier onderzoekt elk jaar de kwaliteit van opleidingen in Nederland. In oktober 2014 is de SUMMA (Selective Utrecht Medical Master) door studenten als de beste arts-onderzoekers opleiding gekozen. Een fantastisch resultaat waarmee we erg blij zijn omdat dit betekent dat studenten tevreden zijn met de opleiding. In deze vierjarige master wordt de student met een biomedische of lifescience bachelor opgeleid tot arts én klinisch onderzoeker. Zij krijgen dus zowel een master in Geneeskunde als in research. Het onderwijs binnen SUMMA biedt daarom naast de medische theorie en praktijk ook een stevige wetenschappelijke component. De SUMMA-student volgt de opleiding in het UMC Utrecht. Daarnaast loopt de student in het derde jaar coschappen in het Teaching Hospital: Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen.

6.1.11.

Patiënten gaan iPad gebruiken na hartfalen

Eind oktober 2014 startten Sensire en Gelre Zutphen (afdeling cardiologie) met het pilotproject “Telemonitoring bij hartfalen”. Patiënten van Gelre Zutphen die hartfalen hebben, kunnen met de ‘ThuismeetApp’ op een iPad zelf meten hoe het met hun gezondheid gaat. Patiënten met hartfalen moeten zichzelf regelmatig wegen en hun bloeddruk opnemen. Door deze App te gebruiken kunnen de patiënten en hun zorgverleners direct zien hoe het gaat met de gezondheid. Een mogelijke verslechtering van de conditie wordt eerder opgemerkt en de juiste behandeling kan dus sneller worden gestart. Daarnaast geeft de App adviezen over omgaan met hartfalen en gezondheid.

6.1.12.

Gelre scoort goed in het onderzoek van Elsevier

Gelre Apeldoorn en Gelre Zutphen horen bij de ziekenhuizen die op het gebied van patiëntgerichtheid (dienstverlening en wachttijden) de afgelopen vijf jaren hoger hebben gescoord dan gemiddeld. En: Gelre Apeldoorn hoort bij de ziekenhuizen die vijf jaar achtereen constant hoger dan gemiddeld presteren. Dat zijn belangrijke uitkomsten uit het onderzoek ‘De Beste Ziekenhuizen’, dat gepubliceerd is in november 2014 in weekblad Elsevier.

Elsevier en onderzoeksbureau SiRM beogen met dit onderzoek een representatief beeld te geven hoe goed een heel ziekenhuis functioneert. Ziekenhuizen worden beoordeeld op basis van gegevens over de veiligheid en effectiviteit van de medische zorg en de mate van patiëntgerichtheid. Van de 1494 beschikbare prestatie-indicatoren zijn er voor het onderzoek 515 gebruikt. Het gaat onder meer om de prestatie-indicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, indicatoren uit het programma Zichtbare Zorg en vijftien volumenormen voor operaties. Elsevier meet de gemiddelde prestaties van ziekenhuizen en bekijkt hoe elk ziekenhuis van dit gemiddelde afwijkt. Het onderzoek geeft dus een beeld van hoe ziekenhuizen zich tot elkaar verhouden.

Lees hier alles over het Elsevier-onderzoek.

6.1.13.

Gelre introduceert nieuw voedingsconcept: roomservice

In november 2014 gingen de eerste twee afdelingen van Gelre werken met het nieuwe voedingsconcept. Het doel van dit concept is tweeledig: we vergroten hiermee de gastvrijheid én we verminderen voedselverspilling, waardoor we kosten besparen. Patiënten ontvangen bij opname een menukaart met zestien verschillende gerechten waaruit zij kunnen kiezen. Deze menukaart is afgestemd op het dieet van de patiënt. Voorheen had de patiënt keuze uit één maaltijd met verschillende componenten. Dagelijks kunnen patiënten hun bestelling doorgeven aan de roomservicemedewerker of voedingsassistent. Deze komt met een tablet aan het bed om de bestelling te noteren. Ook helpen zij patiënten die verminderd zelfstandig zijn met het maken van een (verantwoorde) keuze.

6.13-menukaart

6.1.14.

Samenwerking chirurgen in de Stedendriehoek

De chirurgen van Gelre Apeldoorn, Gelre Zutphen en het Deventer Ziekenhuis werken sinds december 2014 nog nauwer samen. Door deze bundeling van kennis en ervaring zijn patiënten verzekerd van optimale specialistische heelkundige zorg binnen de Stedendriehoek. Ook op het gebied van de minder vaak voorkomende chirurgische behandelingen. Bovendien voorkomen we hiermee dat patiënten voor zeer specialistische behandelingen moeten reizen naar een ziekenhuis buiten de regio.

6.1.15.

Gelre Fietstocht opnieuw een groot succes

Fietsen is gezond en dat willen we als Gelre ziekenhuizen graag stimuleren. Daarom werd in september voor het vierde achtereenvolgende jaar de jaarlijkse Gelre Fietstocht gehouden. Met ruim 1.800 deelnemers en een opbrengst van meer dan tienduizend euro was de Gelre Fietstocht ook dit jaar weer een groot succes. Aan Unicef kon een bedrag van negenduizend euro worden overgemaakt, dat ingezet wordt om de kindersterfte in de wereld te bestrijden. Aan het Kids College Apeldoorn werd een bedrag van elfhonderd euro overgemaakt door Rotary Apeldoorn Sprengen, die dit bedrag verdiende door appeltaart en koffie te serveren op het rustpunt. Tenslotte werd door het Matrozenkoor Apeldoorn geld bijeen gezongen voor een crashkar voor het St. Francis hospital in Zambia, waarmee Gelre ziekenhuizen nauwe contacten onderhoudt in het kader van de tropenopleiding.

6.15-Gelrefietstocht2013

terug naar boven